دیدار تیم ملی بسکتبال

هدف ما جلب رضایت فیبا برای حضور در مسابقات جهانی است

مسابقات در حالی برگزار می شود که دختران بسکتبالیست پس از سالها محرومیت از برگزاری مسابقات برون مرزی برای نخستین بار فرصت بازی با حجاب اسلامی را پیدا کرده اند