دینگ نینگ

فینال تمام چینی مسابقات کره‌جنوبی/ جدال نفر اول و دوم جهان برای قهرمانی

فینال بخش زنان تور جهانی تنیس روی میز کره‌جنوبی تمام چینی برگزار خواهد شد

"دختر اینقدر داد نزن"

دختر پینگ پنگ باز چینی با صداهای عجیب و غریب

دینگ نینگ پینگ پنگ باز مطرح چینی است که با سر و صدا های عجیب و غریب تمرکز حریفانش را بر هم می زند.