دیوینا ماری گالیکا

زنان انگشت‌شمار در مردانه‌ترین ورزش دنیا

جایگاه زنان در رقابت‌های موتوراسپورت و به خصوص فرمول یک که ورزشی مرد سالار است، مانند جایگاه مردان در این ورزش نیست؛ در نتیجه اخبار حواشی زنان شرکت کننده در مسابقات فرمول یک سروصدای بیشتری نسبت به مردان ایجاد می‌کند.