رئیس فدراسیون بسکتبال

پایان کرم زاده؛

فدراسیون بسکتبال و آغاز اصلاحات در بخش زنان

اصلاحات در فدراسیون بسکتبال آغاز شده است و خداحافظی فاطمه کرم زاده با کرسی ریاستش بر بخش زنان فدراسیون بسکتبال این را آشکارا می گوید.

با طرح‌ جدید از پوشش بانوان بسکتبالیست بدنبال جواب مثبت فیبا هستیم

برای حضور بانوان بسکتبالیست‌ ایران در عرصه بین المللی، حاضریم بارها طرح‌های جدیدی از پوشاک بسکتبال بانوان ایران را به فدراسیون بین المللی ( فیبا ) ارائه کنیم.