رئیس فدراسیون بسکتبال داشتم

شهریان برای حمایت از بانوان بسکتبالیست دست به‌کار شد

رباب شهریان معاون وزیر ورزش در امور بانوان در حمایت از بانوان بسکتبالیست کشوذمان در خصوص اعزام به مسابقات برون مرزی اعلام کرده که حتما دو مسابقه در استان آذربایجان غربی با کشورهای هم مرز خواهیم داشت.