رئیس فدراسیون دو و میدانی

جنجال بزرگ سپیده توکلی و فدراسیون دو و میدانی + ویدیو

جنجال بزرگ و حرف های شنیدنی سپیده توکلی در خصوص اعزام نشدن این بازیکن به مسابقات و پاسخ رئیس فدراسیون دو ومیدانی