راحله آسمانی

آسمانی دختر تکواندوکاری که زیر پرچم IOC المپیکی شد

راحله آسمانی، عضو پیشین تیم ملی تکواندوی دختران ایران زیر پرچم فدراسیون جهانی تکواندو مجوز حضور در مسابقات المپیک ریو را بدست آورد.