راز طول عمر زنان

چرا زنان بیشتر از مردان عمر می‌کنند؟

طول عمر متوسط مردان ۷۹ سال است درحالی که این میزان برای زنان ۸۲ سال تخمین زده شده است. اگرچه در برخی از نقاط دنیا مثل ژاپن این تفاوت بیشتر است، چرا که زنان به طور متوسط شش سال بیشتر از مردان زندگی می کنند