ردبول کرشد آیس 2017

ردبول کرشد آیس 2017؛

بانوی کانادایی نفر اول مسابقه سرعت اسکیت روی یخ ردبول ۲۰۱۷

نخستین مرحله از مسابقات پرهیجان سرعت اسکیت روی یخ قهرمانی جهان موسوم به ردبول کرشد آیس 2017، در مارسی فرانسه با پیروزی ورزشکار کانادایی به پایان رسید.