رده سنی

نایب رئیس فدراسیون تنیس؛

رشد چشمگیری در رده های سنی داریم

نایب رئیس بانوان فدراسیون تنیس گفت: با توجه به برنامه هایی برای رده های سنی اجرایی شده است رشد چشمگیری در این بخش داریم.