رسانه

رسانه‌ها بانوان را از کشتی زنان مطلع کنند

میمنت قاسم آبادی، کشتی‌گیر 64 کیلوگرم گراپلینگ از رسانه‌ها خواست تا زنان علاقه‌مند به این رشته را از راه ‌اندازی کشتی زنان در فدراسیون کشتی مطلع سازند.