رقابت‌های آسیایی هندبال بانون

نشمین شافعیان مربی تیم ملی هندبال بانوان؛

تیم ملی هندبال بانوان برای دفاع از عنوان خود در دوره قبل، به آمادگی نسبی رسیده است

نشمین شافعیان اعلام کرد تیم ملی هندبال بانوان برای حضور در مسابقات هندبال آسیایی به یک آمادگی نسبی رسیده‌اند. فقط باید در این مدت زمانی که تا شروع مسابقات در کنار یکدیگر هستند، به هماهنگی و آمادگی کامل برسند.