رقابت‌های زمستانی تفنگ و تپانچه بانوان

پایان رقابت‌های زمستانی تفنگ و تپانچه بانوان با برتری خدمتی و برخورداری

مرحله نهایی رقابت های زمستانی تپانچه بادی و تفنگ بادی به پایان رسید. نیلوفر برخورداری از قزوین جایگاه نخست را در تپانچه بادی به نام خود ثبت کرد. نجمه خدمتی نیز از خراسان در بخش تفنگ بادی اول شد.