رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان

غزل حکیمی فرد، نایب قهرمان رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان شد

در بخش تیمی مسابقات قهرمانی شطرنج دانشجویان جهان، تیم ملی شطرنج ایران بعد از 9 دور رقابت سخت در ابوظبی، موفق به کسب عنوان سوم و غزل حکیمی فرد در بخش انفرادی، نایب قهرمان این مسابقات شد.