رقابت‌های قهرمانی فوتبال دختران آسیا

زمانبندی رقابت‌های قهرمانی فوتبال دختران آسیا اعلام شد

با اعلام وب سایت رسمی کنفدراسیون زنان فوتبال آسیا، زمان بندی برگزاری رقابت های قهرمانی دختران نونهال فوتبال آسیا در چهار منطقه مشخص شد.