رقابت بین المللی

رقابت های بین المللی تنیس جوانان؛

تنیسورهای ایران قهرمان شدند

رقابت های بین المللی تنیس جوانان، به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان غربی، با قهرمانی تنیسورهای ایران در ارومیه به پایان رسید.