رقابت تماشایی و جذاب

بانوان ورزشکار در المپیک 2016؛

رقابت تماشایی ۴۹ المپین زن در ریو

روزنامه گاردین پیش از شروع رقابت‌های المپیک 2016 ریو در اقدامی نام 100 نفر از ورزشکارانی که مسابقات آن‌ها در المپیک جذاب و تماشایی خواهد بود را منتشر کرده است که نیمی از نفرات این لیست را زنان ورزشکار تشکیل می دهند.