رقابت های انتخابی

در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

سرمربی تیم ملی پومسه بانوان قول تکرار قهرمانی در آسیا را داد

فاطمه اسد پور اعلام کرد اگر قوانین رقابت های آسیایی تغییر نکند و همانند دوره های قبل برگزار شود با نفراتی که وارد تیم ملی شده اند تکرار قهرمانی پومسه بانوان در آسیا آسان تر می شود.