رقابت های بین المللی تایلند

همگام با ورزش بانوان؛

کسب دو مدال برای بانوان شمشیرباز ایران در رقابتهای تایلند

تیم بانوان شمشیربازی اپه دانشگاه آزاد کشورمان در نخستین روز رقابت های تایلند یک مدال نقره و یک برنز کسب کردند.