رقابت های بین المللی ماراتن آب های آرام زنان

تیم‌ملی آب‌های آرام بانوان عازم مسابقات بین المللی ماراتن شد

تیم ملی آب های آرام کشورمان جهت حضور در رقابت های بین المللی ماراتن یازدهم فروردین سال 1394 راهی چین شد.