رقابت های تکواندو بانوان

زمان آغاز دور جدید تمرینات تیم تکواندی بانوان

تیم ملی تکواندوی زنان در دو بخش کیورگی و پومسه با اعلام سرمربیان از سوم فروردین ماه دور جدید تمرینات خود را آغاز خواهند کرد.