رقابت های جام بین قاره ای والیبال نشسته

دومین پیروزی والیبال نشسته زنان ایران مقابل رواندا رقم خورد

در ادامه رقابت های والیبال نشسته جام بین قاره ای، تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران مقابل رواندا به برتری رسیدند.