رقابت های جام حذفی تنیس باشگاه ها و دسته جات آزاد بانوان

چهره تیم‌های فینالیست در مسابقات جام حذفی تنیس بانوان مشخص شد

در ادامه رقابت های جام حذفی تنیس بانوان، تیم های پایا چوب تبریز و خانه تنیس ملل به فینال این مسابقات راه یافتند.