رقابت های جهانی اسکیت بانوان

تیم اسکیت هنری بانوان راهی فرانسه شد

تیم ملی اسکیت هنری بانوان به منظور حضور در رقابت های جهانی اسکیت هنری بانوان عازم فرانسه شد.