رقابت های جهانی بوچیای بانوان

مریم ملکی، تنها نماینده ایران در مسابقات جهانی بوچیا

مسابقات جهانی بوچیا، از دوم فروردین به میزبانی چین برگزار می شود. مریم ملکی فتحی به عنوان تنها نماینده ایران به این مسابقات اعزام می شود.