رقابت های جودو دختران

آغاز رقابت های جودو دختران تهران

رقابت های جودو دختران نوجوان و جوان منطقه پنج تهران امروز 19 اردیبهشت ماه در سالن شهید افراسیابی آغاز خواهد شد.