رقابت های دو و میدای آسیایی و اقیانوسیه

متقیان نخستین مدال کاروان دو ومیدانی ایران را به دست آورد

با آغاز رقابت های دو ومیدانی قهرمانی معلولین آسیا و اقیانوسیه، هاشمبه متقیان در نخستین روز این رقابت ها موفق به کسب مدال طلا شد.