رقابت های شطرنج گرندپری بانوان

ادامه درخشش خادم الشریعه در مسابقات شطرنج گرندپری زنان جهان

در ادامه رقابت های شطرنج گرندپری زنان جهان، سارا سادات خادم الشریعه در مراحل هفتم و هشتم این مسابقات صاحب یک پیروزی و یک تساوی شد.