رقابت های قهرمانی سپک تاکرا دختران

آغاز رقابت های سپک تاکرا قهرمانی بانوان کشور

مسابقات سپک تاکرا زیر 18 سال بانوان کشورمان از یکم بهمن به میزبانی تهران در مجموعه ورزشی یاس آغاز خواهد شد.