رقابت های قهرمانی کشور دوومیدانی جانبازان و معلولین

آغاز رقابت‌های قهرمانی کشور دوومیدانی زنان جانباز و معلول

اولین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور دوومیدانی جانبازان و معلولین در دو بخش نوجوانان و جوانان در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.