رقابت های لیگ برتر تکواندوی بانوان

آغاز هفته های چهارم تا ششم دور برگشت لیگ برتر تکواندوی بانوان

در ادامه رقابت های لیگ برتر تکواندوی بانوان، هفته های چهارم، پنجم و ششم از مر حله برگشت این مسابقات از فردا 29 بهمن ماه به میزبانی تهران در خانه تکواندو آغاز می شود.