رقابت ها کسب سهمیه پینگ پنگ

صامت دومین حذفی پینگ پنگ بانوان ایران در مسابقات کسب سهمیه

مریم صامت با شکست برابر حریفش در مسابقات کسب سهمیه المپیک آسیا از دستش از گرفتن سهمیه دور ماند.