رقبات های آسیایی کبدی بانوان

شروع رقابت های آسیایی با برد قاطع تیم کبدی زنان

با آغاز رقابت های کبدی قهرمانی جوانان آسیا، تیم کشورمان در نخستین روز این مسابقات به مصاف تیم عراق رفت.