رنکینگ جهانی تیراندازی

ششمین صدرنشینی متوالی الهه احمدی در رده بندی جهانی

الهه احمدی، تیرانداز افتخار آفرین کشورمان در تفنگ بادی ۱۰ متر صدرنشینی‌اش را برای ششمین ماه متوالی حفظ کرده است.