روئینگ بانوان

آغاز نخستین اردوی تیم ملی روئینگ بانوان

اولین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان جهت حضور در مسابقات آسیایی ویتنام ابتدای بهمن به میزبانی دریاچه آزادی آغاز می شود.

با نزدیک شدن به مسابقات کسب سهمیه المپیک ریو؛

فرزام: بانوان پاروزن در یک سطح هستند اما نهایتا سه نفر اعزام می‌شوند

مرحله چهاردهم اردوی تمرینی تیم ملی روئینگ بانوان کشورمان از دوشنبه ۱۴ دی ماه به مدت ۲۱ روز آغاز شد.مرحله چهاردهم اردوی تمرینی تیم ملی روئینگ بانوان کشورمان از دوشنبه ۱۴ دی ماه به مدت ۲۱ روز آغاز شد.

پارو زنان تیم روئینگ بانوان در دریاچه آزادی به آب می‌زنند

سیزدهمین مرحله از اردوهای آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان بزرگسال از سه شنبه ۱۷ آذر به میزبانی تهران در دریاچه آزادی آغاز خواهد شد