روئینگ دختران

زمان برگزاری تست انتخابی تیم ملی روئینگ بانوان مشخص شد

افشین فرزام؛ سرمربی تیم ملی روئینگ بانوان ایران در هلند از پاروزنان حاضر در اردوی آمادگی تست انخابی می گیرد.

تمدید نخستین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان

نخستین مرحله از اردوی تیم ملی روئینگ بانوان به میزبانی دریاچه آزادی درحال برگزاری است، این اردو تا 20 بهمن ماه تمدید شد.

آغاز نخستین اردوی تیم ملی روئینگ بانوان

اولین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی روئینگ بانوان جهت حضور در مسابقات آسیایی ویتنام ابتدای بهمن به میزبانی دریاچه آزادی آغاز می شود.