روز معلم

معلم ورزش روزت مبارک

روز معلم علاوه بر آموزگاران دلسوز به مربیان و معلمان ورزشی کشورمان هم تعلق دارد؛ این روز را باید به آنها که بی هیچ چشم داشتی فقط و فقط برای موفقیت دختران ورزشکار ایرانی تلاش می کنند، نیز تبریک گفت.