رژیم غذایی کودکان

رژیم غذایی که باید در کودکان رعایت شود

سیب زمینی سرخ کرده و چیپس تنها سبزیجات موجود در لیست 25 منبع کالری هستند. آب میوه نیز مانند رهبر گروه میوه جات می‌باشد.