رژیم لاغری برای دختران

توضیحات یک دختر جوان آمریکایی درباره چگونگی کاهش وزن

کاتلین دختر جوان ۲۰ ساله آمریکایی است که حدود دو سال پیش بیش از ۱۵۰ کیلوگرم وزن داشت اما با تصمیمی جدی و اراده ای آهنین و پشتکاری خستگی ناپذیر موفق شد در طی ۱۵ ماه، ۹۴ کیلو از وزن خود بکاهد.