رکورد جوانترین اسکی‌باز روی آب

دخترِ شش ماهه، رکورد جوانترین اسکی‌باز روی آب را ثبت کرد

زایلا سنت آنج، دختر بچه شش ماهه‌ای است که موفق شد 209 متر بدون هیچ کمکی روی آب دریاچه‌‌ای مصنوعی در فلوریدا اسکی کند.