رکورد پرتاب چکش زنان

رکورد پرتاب چکش زنان بعد از المپیک ریو دوباره شکسته شد

در شرایطی که کمتر از 10 روز از پایان المپیک ریو گذشته است آنیتا وودارچک رکورد سابق پرتاب چکش جهان که متعلق به خودش بود را شکست و با پرتابی معادل 82.98 متر رکورد جدیدی را به ثبت رساند.