ریحانه آرانی

مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا

نخستین مدال دوومیدانی آسیا برای دختر ایرانی

ریحانه آرانی دختر پرتابگر ایرانی توانست در رقابت های دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا با کسب مدال برنز در رشته پرتاب چکش نخستین مدال تاریخ این رشته زنان را برای کشورمان کسب کند.

ریحانه آرانی به برنز پرتاب چکش دوومیدانی نوجوانان آسیا دست یافت

ریحانه آرانی در پرتاب چکش با ثبت رکورد 55/41 متر با شکستن رکورد ملی این ماده، مدال برنز این ماده را گرفت.