زنان باردار در المپیک

حضور زنان ورزشکار باردار در مسابقات المپیک

تا کنون بودند زنانی که ضمن حضور در دوره‌های مختلفی از مسابقات المپیک دوران بارداری خود را سپری می‌کردند، اما نور سوریان محمد طیبی، بانوی مسلمان مالزیایی اولین زنی است که در هشتمین ماه بارداری خود در رقابت‌های المپیک حاضر شده بود.