زنان بیشتر از مردان از مغزشان کار می کشند!

در پی تحقیقات انجام شده؛

زنان بیشتر از مردان از مغزشان کار می کشند!

خواب کافی نقش بسزایی در سلامت ذهنی و جسمی افراد دارد. مطالعات جدید نشان داده است که زنان در مقایسه با مردان به طور میانگین به ۲۰ دقیقه خواب بیشتر نیاز دارند. همچنین گفته می‌شود کم‌خوابی به سلامتی زنان در مقایسه با مردان آسیب بیشتری وارد می‌کند.