زنان داور

گام‌های محکم و ژست‌های خاص در ژرفای زنانگی؛

در ستایش داور؛ بانوی عدالت

در شرایطی که ورزش زنان هنوز در ایران ، غریبه ای در شهر است آن ها راه داور شدن را در پیش گرفتند و تنها خود آن ها می فهمند که هیچ متر و معیاری چون عشق نمی تواند یک زن را تبدیل به یک داور کند.

حواشی و جنجال های داور زن زیبا و جذاب فوتبال ..!!

فرناندا از سه سال پیش داوری را به شکل حرفه ای آغاز کرده و هم اکنون مجوز داوری بین المللی را از فیفا دریافت کرد.