زنان کشتی کج کار

در سایت ورزش بانوان می‌خوانید؛

۶ مورد از جنایات عجیب و غریب زنان کشتی کج کار

سایت ورزش بانوان در این مقاله اشاره‌ای دارد به شش تن از زنان کشتی کج کار و جنایات زشت و زننده‌ای که مرتکب و به واسطه آن بازداشت شده‌اند.