زن اتومبیلران آمریکایی

دانیکا پاتریک؛

سومین ورزشکار پردرآمد زن جهان در آستانه بازنشستگی

دانیکا پاتریک، راننده افسانه‌ای آمریکایی تبار، سال ۲۰۱۸ و بعد از رقابت در مسابقات دیتونا ۵۰۰ و ایندی ۵۰۰ اعلام بازنشستگی خواهد کرد.

تناقض عجیب زن اتومبیلران که باعث شگفتی همگان شد

لیلانی مونتر زن اتومبیلران آمریکایی که فعال محیط زیست است وی ماموریت دارد تا 75 میلیون طرفدار اتومبیل رانی را به حفاظت از محیط زیست دعوت کند.