زن ایرانی

ویژگی های یک زن موفق ایرانی چیست؟

لازمه موفقیت یک زن در همه ی عرصه های حیات این است که خود را بیشتر و بهتر بشناسد و به زن بودنش ببالد. همچنین نقاط قوت و ضعف خویش را باز شناسد و با بهره گیری از فرصت های پیش رو نهایت استفاده را در راستای رسیدن به موفقیت را داشته باشد.

معرفی زن ایرانی به عنوان الگوی زنان مسلمان

عفت شریعتی گفت : مشهد در سال 2017 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام از سوی آیسسکو انتخاب شده است