زن دوند

دونده سرعت ایران در گفت و گو با سایت ورزش بانوان؛

اعتراضی به برگزاری مسابقه انتخابی دو و میدانی بانوان نداشتم

تا آنجا که من خبر دارم چنین مسئله ایی وجود ندارد و اصلا مسابقه انتخابی هم برگزار نشد. فقط بنا بر نظر فدراسیون پنج نفر از ملی پوشان بدون تعیین حد نصاب ورودی مسابقات به عضویت تیم ملی در آمدند.