زن محجبه

همگام با ورزش بانوان در المپیک ریو 2016؛

سارا احمد، اولین زن محجبه مدال آور در المپیک ریو

سارا احمد، اولین زن محجبه حاضر در المپیک ریو است که موفق به کسب مدال شده و بر روی سکوی المپیک تابستان ریو 2016 رفته است.